LATAR BELAKANG

Image

06 NOVEMBER - KINI

Nama Kementerian ini diubah kepada

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pemberitahuan Warta

No. 347 bertarikh 12 November 2020 [ No. JKM(S)100-52/21 JLD. 5(68) ]

MEI 2018

Pertukaran nama dan pertambahan fungsi Kesihatan, Kementerian ini dikenali sebagai
KEMENTERIAN KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

APRIL 1999

Nama Kementerian ini diubah kepada KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN HAL EHWAL PENGGUNA

DISEMBER 1986

Kementerian diubah nama kepada KEMENTERIAN PERKHIDMATAN SOSIAL setelah fungsi Perpaduan Negara dipindahkan ke Jabatan Perpaduan Negara (Persekutuan)

APRIL 1985

Penggunaan semula nama KEMENTERIAN KEBAJIKAN SOSIAL & PERPADUAN NEGARA

TAHUN 1981

Kementerian dikenali sebagai KEMENTERIAN PERKHIDMATAN MASYARAKAT

TAHUN 1976

Pada Penghujung tahun 1976, nama Kementerian telah diubah kepada KEMENTERIAN PERKHIDMATAN MASYARAKAT DAN PERPADUAN NEGARA

TAHUN 1965

Penggabungan portfolio Kerajaan Tempatan, Kementerian ini telah diberi nama sebagai
KEMENTERIAN BURUH DAN KEBAJIKAN SOSIAL

TAHUN 1963

Ditubuhkan di bawah nama
KEMENTERIAN KEBAJIKAN SOSIAL
Hakcipta Terpelihara © 2018 Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah. Designed by Pusat ICT Sabah